Back To Top
Pregnancy Square Fan Club  
E-Mail :
Remember Me
Password :
 
Select Your Week
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31 32 33 34 35
36 37 38 39 40

พัฒนาการเด็กแรกเกิด พัฒนาการทารกแรกเกิด พัฒนาการวัยแรกเกิด

การเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส... เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับเจ้าตัวน้อยขวบปีแรกเพราะตั้งแต่แรกเกิดหนูน้อยทำความคุ้นเคยกับโลกใบใหม่ผ่านประสาทสัมผัสไม่ว่าจะเป็น การสัมผัส การได้กลิ่น การลิ้มรส และการมองเ...